Prosjektkoret.com : Film musikk : Bilder bestilles hos Ove Karlsvik Opdalingen
 
Gjermund Strand